Partneriai ir narystės

Veiklą prižiūri – Lietuvos bankas. Licencija
Audituoja – Ernst & Young Baltic UAB
Turtą saugo ir depozitoriumo funkcijas vykdo – AB „Swedbank“ ir AB „SEB bankas“
Valdymo įmonės įsipareigojimai apdrausti – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“