2021 m. balandžio 30 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2020 metus.

1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“  metiniam pranešimui už 2020 metus.

2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus patvirtinimo.

2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2020 metus.

3. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politikos patvirtinimo.

3.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.

4. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutarties patvirtinimo, įgaliojimų suteikimo pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.

4.1. Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ naujos redakcijos valdymo sutartį.

4.2. Įgalioti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ stebėtojų tarybos pirmininką Mykantą Urbą Bendrovės vardu pasirašyti naujos redakcijos valdymo sutartį.

5. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

5.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2021 metus atlikti išrinkti UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „ERNST & YOUNG BALTIC“.

5.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

Valdymo sutartis

Finansinės ataskaitos

Atlygio politika

2021 m. balandžio 30 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai