Duomenų valdytojas

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮMONEI TEIKIANT PASLAUGAS

 

Kieno asmens duomenys yra tvarkomi?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?Iš kur gaunami asmens duomenys?Kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys yra tvarkomi?Kas gauna asmens duomenis?Kiek asmens duomenys saugomi?
Investuotojo vertinimas
Klientai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, atstovas, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono Nr., išsilavinimas, išsilavinimo specializacija, einamos pareigos, pareigų kaita per 3 m., duomenys apie išsilavinimą, pajamas, turtą, turimus finansinius įsipareigojimus, turimas žinias ir patirtį investavimo srityje, duomenys apie pripažinimą profesionaliu klientu, duomenys apie kliento investavimo tikslus, investavimo laikotarpį ir finansinę padėtį, parašasTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, numatyta Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Klientai (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data, atstovavimo pagrindas, investavimo patirtis bei žinios apie investavimą, parašasTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, numatyta Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme ir Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Investicinės sutarties sudarymas ir vykdymas bei investicinių vienetų išpirkimo paraiškų teikimas ir vykdymas
Investuotojas (fizinis asmuo)Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono Nr., el. paštas, pareiškimai dėl pranešimų gavimo būdo, investavimo sutarties data ir Nr., investiciniai vienetai ir klasė, investuojama suma, platinimo mokestis, investicinių vienetų priklausomybės forma (asmeninė/ bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė), išperkamų investicinių vienetų skaičius, klasė, pinigų už išperkamus vienetus gavėjas, jo sąskaitos Nr., finansų įstaiga, investuotojo patvirtinimai, balsavimai, parašasTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Investuotojo (fizinio asmens) sutuoktinisVardas, pavardė, parašas, duoti patvirtinimai, įgaliojimaiTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, numatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Investuotojo (juridinio asmens) atstovasVardas, pavardė, atstovaujamas juridinis asmuo, atstovavimo pagrindasTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti galiojantį sutartį su investuotoju atstovaujamu juridiniu asmeniu)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Depozitoriumo paslaugas pagal sutartį su Įmone teikiantys subjektai (bankai, finansų maklerių įmonės)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Finansinių priemonių apskaita
KlientaiVardas, pavardė ir turimi įmonės KIS vienetai ir jų vertėTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Privalomas investuotojų informavimas, siunčiant pranešimus
InvestuotojaiVardas, pavardė, el. pašto adresasTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)NenumatytaSaugoma dalykinių santykių metu.

Išsiųsti pranešimai saugomi teisinių reikalavimų gynimo tikslu.

Sutikimo perleisti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus antrinėje rinkoje išdavimas
Kliento (juridinio asmens) atstovasVardas, pavardė, parašasTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų
KIS vienetų potencialus pirkėjasVardas, pavardėIš kliento, pageidaujančio perleisti KIS vienetąBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

FMĮ Orion Securities

10 metų
Kolektyvinio investavimo subjekto turto investavimas, pardavimas, potencialių investicijų analizė ir vertinimas
Investicinių objektų (NT, įmonių) pirkėjai/ pardavėjai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, kontaktai, taip pat gali būti vertinamos užimamos pareigos ir turima verslo dalisTiesiogiai iš duomenų subjekto

Vieši šaltiniai (interneto svetainės, JAR, RC ir kt.)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)Investicinio komiteto nariai (jei yra Fonde), g. b. teikiama sandorio konsultantams (pvz. teisininkams), kitiems procese dalyvaujantiems subjektams (pvz. architektams, NT brokeriams ir pan.)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

OC Finance UAB arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė

Skirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų
Investicinių objektų-juridinių asmenų atstovai, valdybos nariai, akcininkaiVardas, pavardė, kontaktai, užimamos pareigos ir turima verslo dalisTiesiogiai iš duomenų subjekto

Vieši šaltiniai (interneto svetainės, JAR, ir kt.)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas vykdyti sudarytą sutartį su juridiniu asmeniu, kurio atstovas, valdybos narys ar akcininkas duomenų subjektas yra)Investicinio komiteto nariaiSkirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų
Fondo valdomo nekilnojamojo turto realizavimas arba nuoma
Potencialūs NT pirkėjų/ nuomininkų (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. paštas, pareigosTiesiogiai iš duomenų subjekto

Vieši šaltiniai (interneto svetainės)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti sutartį su juridiniu asmeniu, kurio atstovas, duomenų subjektas yra)Sandorio konsultantai (pvz. teisininkai)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Sandorio sudarymo atveju – OC Finance UAB (arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė)

Skirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų
Potencialūs NT pirkėjai/ nuomininkai fiziniai asmenysVardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, el. pašto adresasTiesiogiai iš duomenų subjektų arba iš brokeriųBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Brokeriai (atliekant paiešką)

 

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Sandorio sudarymo atveju – OC Finance UAB (arba kt. fondo apskaitą tvarkanti įmonė)

Brokeriai (kiek įgalioti sudaryti preliminarias sutartis)

 

Skirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų
Fondo valdomo nekilnojamojo turto valdymas
NT objektų bendraturčiai ir gretimų NT objektų savininkai (fiziniai asmenys)Vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, pareigosTiesiogiai iš duomenų subjekto

Vieša informacija

VĮ Registrų centras

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

konsultantai (pvz. teisininkai)

Paslaugas teikiantiems asmenims (pvz. architektams)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB “Cloud Solution”

 

Skirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų
NT objektų bendraturčiai ir gretimų NT objektų savininkų (juridinių asmenų) atstovaiVardas, pavardė, telefonas, el. paštas, pareigosTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – įvykdyti prievolę NT objektų bendraturčių ir gretimų NT objektų savininkų (juridinių asmenų), kuriuos atstovauja duomenų subjektas, atžvilgiu)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

konsultantai (pvz. teisininkai)

Paslaugas teikiantiems asmenims (pvz. architektams)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB “Cloud Solution”

 

Skirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų

 

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUSIJĘS SU PINIGŲ PLOVIMU IR „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ ĮGYVENDINIMU

 

Kieno asmens duomenys yra tvarkomi?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?Iš kur gaunami asmens duomenys?Kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys yra tvarkomi?Kas gauna asmens duomenis?Kiek asmens duomenys saugomi?
Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencija
Klientai (fizinis asmuo)

Kliento atstovas

Kliento asmens tapatybę patvirtinęs notaras

Kliento sutuoktinis

Tikrasis investuojamų lėšų savininkas

Artimas šeimos narys ar asmuo, kurios artimas pagalbininkas klientas yra

Kliento: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė, adresas korespondencijai, el. pašto adresas, telefonas, pilietybė, biometriniai duomenys (veido atvaizdas), dokumento pavadinimas (asmens tapatybės kortelė, pasas, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje), numeris, išdavimo data, galiojimo data, šalis išdavusi dokumentą, įstaiga, išdavusi dokumentą, žyma ar asmuo pateikė dokumento originalas ar notaro liudijimu patvirtinta kopija, kai pateikta notaro liudijimu patvirtinta kliento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija – dokumento kopijos tikrumą patvirtinusio notaro vardas, pavardė, notarinio registro Nr., notaro biuro pavadinimas, adresas, šalis; požymis, ar investuojamos lėšos yra asmeninė nuosavybė; profesinė ar kita veikla, užsiėmimas (samdomas darbuotojas, individuali veikla, verslo savininkas, vaikas (iki 18 m.), studentas, bedarbis, pensininkas, kt.), pajamų dydis per metus, kai klientai vykdo individualią veiklą ar verslą, informaciją apie susijusias veiklos rūšis, dalykinių santykių su įmone pobūdis; informacija apie politinį pažeidžiamumą, ir esant politiniam pažeidžiamumui – užimamos pareigos; dalyvavimas politikoje, mokestinis statusas; ryšiai su LR (kai klientas užsienio valstybės pilietis/ rezidentas), parašas; kita informacija investuojamų lėšų kilmei pagrįsti (banko išrašai, išrašai iš vertybinių popierių sąskaitų, metinės pelno mokesčio deklaracijos, darbdavio pažymos apie gautą darbo užmokestį, dovanojimo, paveldėjimo, skyrybų dokumentai, VAS dėl dividentų išmokėjimo, turto pardavimo sutartys ir kt.).

Informacija apie sutuoktinį: vardas, pavardė;

Informacija apie atstovą: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, dokumento pavadinimas (asmens tapatybės kortelė, pasas, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje), numeris, išdavimo data, galiojimo data, šalis išdavusi dokumentą, įstaiga, išdavusi dokumentą, korespondencijos adresas, telefono Nr., el. paštas, informacija, ar atstovas yra politiškai pažeidžiamas  (paveikiamas) asmuo; parašas.

Tikrojo investuojamų lėšų savininko fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jei suteiktas), gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, informacija, ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo.

Artimas šeimos narys ar asmuo, kurios artimas pagalbininkas klientas yra: vardas, pavardė.

Tiesiogiai iš duomenų subjekto

Viešų šaltinių (per Google paieškos variklį, rekvizitai.lt)

JAR, JADIS, JANGIS

Gyventojų registras

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainė (dėl politikoje dalyvaujančių asmenų)

World-check duomenų bazė

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) – tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas nėra tiesiogiai įvardintas pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose

BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) – tik dėl biometrinių duomenų

BDAR 9 straipsnio 2 dalies g punktas – dėl dalyvavimo politinėje veikloje

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB „Ondato“ (tapatybės nustatymo nuotoliniu automatiniu būdu paslaugos teikėjas)

FMĮ Orion Securities

8 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Klientų (juridinių asmenų) atstovai

Kliento asmens tapatybę patvirtinęs notaras

Tikrasis investuojamų lėšų savininkas (naudos gavėjas)

Atstovo: vardas, pavardė, asmens kodas, biometriniai duomenys (veido atvaizdas), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, išdavimo ir galiojimo datos, šalis (valstybė), išdavusi dokumentą, įstaiga išdavusi dokumentą), žyma, ar pateiktas dokumento originalas ar notaro liudijimu patvirtinta kopija (patvirtinusio notaro vardas, pavardė, notarinio registro Nr., notaro biuro pavadinimas, adresas, šalis); informacija apie politinį pažeidžiamumą (paveikiamumą), esant politiniam pažeidžiamumui (paveikiamumui), – užimamos viešos pareigos, dalyvavimas politinėje veikloje, parašas

Tikrojo  investuojamų lėšų savininko (naudos gavėjo): vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, išdavimo data, galiojimo pabaigos data, šalis (valstybė) išdavusi dokumentą, gyvenamoji vieta, mokesčio mokėtojo statusas, naudos gavėjo atliekamo kliento valdymo forma (tiesioginis, netiesioginis), turimų akcijų arba balsavimo teisių dalis

Tiesiogiai iš duomenų subjekto

Viešų šaltinių (per Google paieškos variklį, rekvizitai.lt)

JAR, JADIS, JANGIS

Gyventojų registras

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainė (dėl politikoje dalyvaujančių asmenų)

World-check duomenų bazė

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) – tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas nėra tiesiogiai įvardintas pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose

BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) – tik dėl biometrinių duomenų

BDAR 9 straipsnio 2 dalies g punktas – dėl dalyvavimo politinėje veikloje

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB „Ondato“ (tapatybės nustatymo nuotoliniu automatiniu būdu paslaugos teikėjas)

FMĮ Orion Securities

8 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos
Komercinių bankų prašomi pateikti duomenys įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“ ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją
Įmonės akcininkai (pvz. akcininko vadovai)Vardas, pavardė, užimamos pareigos kitose įmonėse, turima akcijų dalis verslo subjekte, asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija)BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Komerciniai bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

5 metai
Įmonės galutiniai naudos gavėjaiVardas, pavardė, turima akcijų dalis verslo subjekte, asmens tapatybės dokumentų duomenys (kopija)BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Komerciniai bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

5 metai
Fondų investuotojaiVardas, pavardė, akcijų dalis fonde, asmens tapatybės dokumentų duomenysBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Komerciniai bankai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

5 metai

 

  1. TVARKYMAS, ADMINISTRUOJANT ĮMONĖS VEIKLĄ

 

Kieno asmens duomenys yra tvarkomi?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?Iš kur gaunami asmens duomenys?Kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys yra tvarkomi?Kas gauna asmens duomenis?Kiek asmens duomenys saugomi?
Viešai neatskleistos ir neviešos informacijos prevencija
Su vadovais ir darbuotojais susiję asmenys (vadovams ir darbuotojams informuojant apie sudarytus asmeninius sandorius)Vardas, pavardė, ryšys su Įmonės  vadovu, darbuotoju, vertybinių popierių sąskaitos Nr. ir finansų įstaigos pavadinimas, vertybinių popierių sąskaitų išrašai, kita susijusio asmens sudarytų sandorių dėl finansinių priemonių pirkimo/ pardavimo informacija, neatsispindinti pateiktuose vertybinio popierių sąskaitų išrašuose arba komentarai dėl pateiktos informacijosIš Įmonės darbuotojo arba duomenų subjekto (susijusio asmens)BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos

kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos

informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų

įstatyme, Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 nutarimu Nr. 03-144

patvirtintose Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės (su visais

vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kituose Valdymo įmonei taikytinuose teisės aktuose)

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

10 metų po to, kai gautas pranešimas apie asmeninio sandorio sudarymą arba jį nustačius
Su vadovais ir darbuotojais susiję asmenys (leidimų sudaryti asmeninius sandorius gavimas)Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, informacija apie asmeninį sandorį (operacijos data, viešosios apyvartos tarpininko pavadinimas, finansinės priemonės pavadinimas ir kodas, operacijos tipas (pirkimas, pardavimas ar kt.), finansinių priemonių kiekis ir kaina), informacija apie išduotą/ neišduotą leidimą, informacija apie sudarytą/ nesudarytą asmeninį sandorį, kai leidimas buvo išduotasIš Įmonės darbuotojo arba duomenų subjekto (susijusio asmens)BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, Lietuvos Respublikos

kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme, Lietuvos Respublikos

informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų

įstatyme, Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 nutarimu Nr. 03-144

patvirtintose Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklės (su visais

vėlesniais pakeitimais ir papildymais) bei kituose Valdymo įmonei taikytinuose teisės aktuose)

Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

 

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

10 metų po to, kai gautas pranešimas apie asmeninio sandorio sudarymą arba jį nustačius
Įmonės vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)
Bet kurie fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko įmonėBet kurie įmonės tvarkomi asmens duomenysBet kurie šaltiniai, iš kurių bendrovė yra gavusi asmens duomenisBDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

FMĮ Orion Securities

Nesaugoma (tvarkoma iki duomenų perdavimo)
Pranešimų apie pažeidimus registravimas ir nagrinėjimas
PranešėjaiVardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas), su informacijos pateikimu susiję asmens duomenys (informacijos pateikimo įmonei faktas, data, laikas(kai taikoma), pranešimo turinys (ir jame ar jo prieduose esantys pranešėjo asmens duomenys),ir, kai taikoma, atsakymo į pranešimą faktas, data, laikas (kai taikoma); kiti duomenys pranešėjui pasirinkus (susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį) ir parašas)Tiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūra (pranešėjui pageidaujant įgyti pranešėjo statusą

arba esant Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pažeidimo

požymių susijusių su viešu interesu)

Kompetentingos institucijos (kai iš informacijos galima pagrįstai įtarti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis ar kitas teisės

pažeidimas)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

5 metai nuo pranešimo išnagrinėjimo
LiudininkaiVardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas), kiti duomenys (darbovietė ir pareigos, pranešimo dėl kurio gali asmuo paliudyti pateikimo faktas ir turinys, susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti

fizinį asmenį)

Iš pranešėjoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūra (pranešėjui pageidaujant įgyti pranešėjo statusą

arba esant Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pažeidimo

požymių susijusių su viešu interesu)

Kompetentingos institucijos (kai iš informacijos galima pagrįstai įtarti, kad yra rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis ar kitas teisės

pažeidimas)

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

5 metai nuo pranešimo išnagrinėjimo
Vidaus tyrimų (vidaus kontrolės užtikrinimas)
Įmonės klientai / dalyviai pateikę rašytinį prašymą/ skundąVardas, pavardė, kontaktinai duomenys, pateikto prašymo/ skundo duomenysTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

5 metai
Vidaus auditas
Klientai ir bet kurie kiti asmenys, kurių asmens duomenys būtini nustatytos apimties vidaus auditui atliktiAsmens tapatybę patvirtinantys duomenys, kontaktiniai duomenys ir bet kurie kiti tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai gauti kitais tikslais Įmonės tvarkomi asmens duomenys, kurie yra būtini nustatytos apimties vidaus auditui atliktiTiesiogiai iš duomenų subjektų ir iš kitų šaltinių, kurie nurodyti prie kitų, pirminių asmens duomenų tvarkymo tikslųBDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Vidaus audito paslaugas teikianti įmonė

5 metai
Vebinarų organizavimas (registravimas į seminarą, registracijos proceso valdymas, įskaitant prisijungimo  nuorodų siuntimą, priminimų apie vebinarą siuntimas, vebinarų turinio aktualumo ir naudingumo vertinimas)
Asmenys, prisijungę į vebinarąVardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, atsijungimo iš vebinaro laikas bei dalyvavimo vebinare trukmėTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Platformų vebinarams organizuoti tiekėjai

1 mėn. nuo vebinaro pabaigos
Fondų dalyviaiVardas, pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, atsijungimo iš vebinaro laikas bei dalyvavimo vebinare trukmėTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (fondų dalyvių teisėtas interesas, būti informuotiems)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Platformų vebinarams organizuoti tiekėjai

1 mėn. nuo vebinaro pabaigos
Komunikacijos palaikymas su valstybės institucijomis, vykdant teisės aktų reikalavimus
Valstybės institucijų atstovaiVardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštasIš valstybės institucijos, su kuria komunikacija privalomas

Tiesiogiai iš duomenų subjekto

BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

Skirtingų dokumentų saugojimui nustatomi skirtingi terminai, įtvirtinti Įmonės dokumentų saugojimo terminų rodyklėje maksimalus saugojimo terminas 10 metų
Buhalterinė apskaita
Klientai (fiziniai asmenys), tiekėjai fiziniai asmenys, klientų, tiekėjų ir partnerių tiekėjų juridinių asmenų darbuotojaiVardas, pavardė, informacija apie gautas / suteiktas paslaugas, kiti sąskaitose ir kituose ūkines operacijas patvirtinančiuoe dokumentuose, buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodyti asmens duomenysTiesiogiai iš duomenų subjekto

Kliento/tiekėjo/ partnerio juridinio asmens

BDAR 6 straipsnis 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

OC Finance UAB

Duomenys saugomi buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais terminais, taip pat vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle
Archyvavimas
Klientai, partneriai ir pan. (tiek fiziniai asmenys, tiek juridinių asmenų atstovai)Duomenys, tvarkomi sutarčių su klientais, tiekėjais, partneriais ir pan. (tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis) sudarymo ir vykdymo tikslaisKaip nurodyta prie pirminių tikslųBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas, teisinė prievolė numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100NenumatytaDuomenys saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle
Teisinių reikalavimų gynimas
Komunikacijos kontrahentaiAsmens duomenys, kurie tvarkomi administruoti ir atsakyti į el. komunikacijos priemonėmis siunčiamas asmenų užklausasKaip nurodyta prie pirminių tikslųBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

1 metai nuo susirašinėjimo pabaigos
Sutarčių kontrahentai fiziniai asmenys

Sutarčių kontrahentų juridinių asmenų darbuotojai

Visi pirminiais tikslais tvarkomi asmens duomenys, kurie reikalingi ginčui su kontrahentu išspręstiKaip nurodyta prie pirminių tikslųBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

10 metų nuo sutarties pasibaigimo
Visi ir bet kurie duomenų subjektaiAsmens duomenys, nurodyti sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo; bei sutikimo faktą patvirtinantys duomenys; asmens duomenys, nurodyti dokumentuose, įgyvendinančiuose duomenų subjekto teises arba kuriais atsisakoma jas įgyvendintiTiesiogiai iš duomenų subjekto arba sugeneruoti įmonėsBDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – teisių ir teisėtų interesų gynimas)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalys, advokatai ir kiti teisines paslaugas teikiantys subjektai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

3 metai nuo einamųjų metų, kuriais baigtas asmens duomenų   tvarkymas ar (ir) įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teisės, pabaigos

 

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, SUSIJĘS SU SUTARČIŲ SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS/ PARTNERIAIS IR PAN. SUDARYMU IR VYKDYMU

 

Kieno asmens duomenys yra tvarkomi?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?Iš kur gaunami asmens duomenys?Kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys yra tvarkomi?Kas gauna asmens duomenis?Kiek asmens duomenys saugomi?
Tiekėjas/ partneris ir pan. (fizinis asmuo)Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, informacija apie suteiktas paslaugas, kita su sutarties vykdymu susijusi informacijaTiesiogiai iš duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Advokatai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

OC Finance

Teisines paslaugas teikiantys asmenys

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Saugojimo terminas archyvavimo ir teisinių reikalavimų gynimo tikslais nustatytas atskirai

Paslaugų teikėjo/ partnerio ir pan. atstovas, darbuotojasVardas, pavardė, pareigos, atstovavimo pagrindas, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinysTiesiogiai iš duomenų subjekto

Duomenų subjekto darbdavys, kurį atstovauja duomenų subjektas

BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – sudaryti ir vykdyti paslaugų sutartis bei komunikuoti dėl sutarčių sudarymo ir vykdymo su juridiniais asmenimis, kurių atstovas yra duomenų subjektas)Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Advokatai

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

Microsoft corporation

UAB Cloud Solution

OC Finance

Teisines paslaugas teikiantys asmenys

Sutarties galiojimo laikotarpiu

Saugojimo terminas archyvavimo ir teisinių reikalavimų gynimo tikslais nustatytas atskirai

 

  1. KANDIDATŲ Į ĮMONĖS DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

Kieno asmens duomenys yra tvarkomi?Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?Iš kur gaunami asmens duomenys?Kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys yra tvarkomi?Kas gauna asmens duomenis?Kiek asmens duomenys saugomi?
Potencialūs kandidatai į darbuotojus (fiziniai asmens, turintys paskyras LinkedIn ar darbo skelbimų portaluose, pasiskelbę, kad atviri darbo pasiūlymams ir atitinkantys paieškos kriterijus)Vardas, pavardė, kita informacija, pateikta socialinio tinklo LinkedIn ar kitos darbo paieškos platformos profilyjeTiesiogiai duomenų subjekto (paties duomenų subjekto paskelbtos informacijos LinkedIn, kitose darbo paieškos platformose)BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas – atrinkti pačius tinkamiausius kandidatus)LinkedIn Ireland Unlimited CompanyAtskirai nesaugoma
Kandidatai į vadovaujančias ir pagrindines funkcijas einančių darbuotojų pareigas (valdybos nariai, generalinis direktorius, fondų valdytojai – investicinius sprendimus priimantys asmenys; atitikties specialistas, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos specialistas, rizikos valdymo specialistas)Vardas, pavardė, anksčiau turėta pavardė

Asmens kodas (jeigu turi)

Gimimo vieta ir data (jeigu neturi asmens kodo)

Pilietybės (pilietybės)

Anksčiau turėta pilietybės (pilietybės)

Asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija)

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Kontaktiniai duomenys (korepsondencijos adresas, telefonas, el. pašto adresas

Informacija apie pareigas

Kvalifikacija ir patirtis

Informacija apie lietuvių k. mokėjimą

Darbo ir profesinė veikla, kuria kandidatas užsiėmė per paskutinius 10 metų

Kandidato nurodyti patirties ir (arba) kvalifikacijos stoką galintys kompensuoti veiksniai

Kita kandidato nurodyta informacija

Duomenys apie esamą/ turėtą teistumą

Duomenys apie pripažinimą įtariamuoju

Duomenys apie per paskutinius 10 m. turėtas administracines, drausmines nuobaudas kitas poveikio priemones ar taikytas procesines arba kitas poveikio (prievartos) priemones

Duomenys apie iškeltas bankroto bylas

Duomenys, ar buvo atsakovu civilinėse bylose, kuriose buvo patenkinti ieškovų reikalavimai

Duomenys apie atsisakymą išduoti licenciją, leidimą, atlikti registraciją

Duomenys apie balsavimo teisės ar kitų panašių sankcijų taikymą

duomenys apie atsistatydinimą iš pareigų, atleidimą dėl kaltės, patikos santykių nutraukimą ir pan. situacijas

Duomenys apie interesų konfliktą

Specialių kategorijų duomenys:

Požymis apie asmens priklausomybes nuo: lošimų, psichotropinių, narkotinių, toksinių medžiagų ar alkoholio

Tiesiogiai duomenų subjektoBDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas ir 9 straipsnio 2 dalies g punktasDuomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Lietuvos bankas

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

UAB Cloud Solution

Jei su kandidatu nesudaroma darbo sutartis – per 3 darbo dienas nuo atrankos procedūros pabaigos duomenys sunaikinami

Sudarius darbo sutartį –

10 metų nustojus eiti pareigas

Kandidatai į kitas pareigas

Kandidato esamo ar buvusio darbdavio atstovas

Kandidatui rekomendaciją davęs asmuo

Kandidato: vardas, pavardė, darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas, išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija;  pageidaujamas atlyginimas; atlikta užduotis;

Informacija iš esamo ir buvusio darbdavio: informacija apie kandidato kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes (pavyzdžiui, darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, kandidato darbo įvertinimą ir pan.);

Kandidato nurodyto buvusio ar esamo darbdavio darbuotojo ar rekomendaciją teikiančio asmens: vardas, pavardė, el. paštas, telefonas,  pateikta informacija

Tiesiogiai iš duomenų subjekto

Iš esamo/ buvusio darbdavio

BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas)
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas ir ADTAĮ 5 straipsnio 2 dalis, renkant asmens duomenis iš kandidato buvusio darbdavio bei tvarkant kandidato nurodyto buvusio ar esamo darbdavio darbuotojo ar rekomendaciją teikusio asmens duomenis
Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):

Esami/ buvę darbdaviai, kai renkama informacija apie kandidatą iš jų

Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):

GRAFTON RECRUITMENT LIMITED atstovybė

HR Factory

UAB Cloud Solution

Jei su kandidatu nesudaroma darbo sutartis – per 3 darbo dienas nuo atrankos procedūros pabaigos duomenys sunaikinami

Sudarius darbo sutartį –

10 metų nustojus eiti pareigas