Pranešame, jog, pritarus Lietuvos bankui, 2020 m. liepos 1 d. pareigas eiti pradėjo naujai išrinkti investicinės bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” stebėtojų tarybos nariai Arnas Vizbaras, Mykantas Urba ir Simonas Daukintis. Priežiūros organo nariais šie asmenys išrinkti 2020 m. gegužės 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu, po kurio pritarimo jų kandidatūroms buvo kreiptasi į Lietuvos banką.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt