2023 m. balandžio 27 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metiniam pranešimui už 2022 metus.

1.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”  metiniam pranešimui už 2022 metus.

2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus patvirtinimo.

2.1. Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 metus.

3. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 metų atlygio ataskaitai.

3.1. Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ 2022 m. atlygio ataskaitai.

4. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

4.1. Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2023 metus atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“.

4.2. Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

PRIDEDAMA:

  1. Finansinių ataskaitų rinkinys (už 2022 m.);
  2. Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai.