2023 m. lapkričio 9 d. 11 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2023 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
    • Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkiniui už 2023 metus auditui atlikti išrinkti BDO auditas ir apskaita, UAB;
    • Nustatyti, kad atlyginiams už audito paslaugas bus ne didesnis nei 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

 PRIDEDAMA:

  1. Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai.