Investicijų valdymo bendrovė Orion Asset Management, besiruošdama naujam veiklos etapui, keičia organizacinę struktūrą bei vykdo pokyčius vadovų komandoje.

Į bendrovės valdybą išrinkti 2 nauji valdybos nariai: Mantas Skipitis ir Benas Poderis, kurie kartu su komanda bus atsakingi už bendrovės naujos veiklos strategijos parengimą bei pokyčių įgyvendinimą. Abu naujieji valdybos nariai taip pat užims ir kitas pareigas valdymo įmonės vadovybėje.

Bendrovės generaliniu direktoriumi paskirtas Mantas Skipitis, turintis daugiau negu 20 metų vadovaujančio darbo ir nekilnojamojo turto investicijų valdymo patirties. Prieš naujas pareigas Mantas buvo bendrovės nekilnojamojo turto departamento vadovas ir kelių investicinių fondų valdytojas. Kiek anksčiau buvo UAB „Medicinos bankas“ stebėtojų tarybos nariu, AB „Panevėžio statybos trestas“ nekilnojamojo turto departamento direktoriumi bei užėmė kitas vadovaujančias pareigas įvairiose nekilnojamojo turto investicinėse bendrovėse.  Per savo karjerą Mantas dalyvavo NT projektų vystyme bei NT investicinių sandorių vykdyme, kurių investicijų vertė viršija 250 mln. EUR.  

Benas Poderis, turintis daugiau nei 10 metų darbo patirties su investiciniais sandoriais ir produktais, paskirtas ir naujai kuriamo investicijų valdymo departamento, apjungiančio visus valdomus investicinius fondus, vadovu. Prieš naujas pareigas Benas buvo privataus kapitalo ir finansų rinkų investicijų departamento vadovu bei Orion Private Debt Fund I fondo valdytoju. Orion Private Debt Fund I fondo valdytojo pareigas Benas tęs ir toliau. Kiek ankščiau yra užėmęs įvairias pareigas valdymo įmonėje bei daugelyje jos valdomų investicinių fondų, dirbęs AB SEB banke bei advokatų kontoroje TGS Baltic

Buvęs bendrovės generalinis direktorius Martynas Nenėnas bus paskirtas kelių valdymo įmonės nekilnojamojo turto fondų valdytoju bei bus atsakingas už šių produktų plėtrą. Martynas taip pat užims naujai kuriamo finansų ir administracijos departamento vadovo pareigas. Martynas turi ilgametę patirtį valdant nekilnojamojo turto investicijas, taip pat stiprias administravimo ir finansų sričių kompetencijas. Nuo 2019 m. pradžios Martynas prisijungė prie valdymo įmonės vadovų komandos, o iki to ėjo generalinio direktoriaus pareigas Ignitis grupės nekilnojamojo turto bei transporto parko valdymo įmonėse, taip pat yra dirbęs Ernst & Young Baltic, Philip Morris Baltic, Northern Horizon Capital bei kitose bendrovėse.

„Gyvename sudėtingu ir iššūkių pilnu laikotarpiu, todėl nusprendėme imtis permainų, stiprindami įmonės valdybą žmonėmis, kurie turi daug entuziazmo ir yra įrodę savo profesionalumą bei galimybes dirbti dinamiškoje verslo aplinkoje, o taip pat puikiai žino visus įmonės vidaus procesus. Į naują ekonominį ciklą norime įeiti su stipresne komanda, didesne energija bei nauja kokybe, siekiant būti arčiau savo investuotojų nei kada nors ankščiau“ – teigė Orion Asset Management valdybos pirmininkas Saulius Garbaravičius.