Informuojame, jog 2023 m. lapkričio 9 d. 11 val. šaukiamas neeilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo
bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui
pateiktus dokumentus rasite žemiau.
Bendras investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” akcijų skaičius ir balsavimo
teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 131 903 akcijas.
ISIN kodas – LT0000990012.
Jūsų patogumui kviečiame susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo
biuletenius.
PRIDEDAMA:

  1. Pranešimas apie šaukiamą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund”
    neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus;
  2. Bendrasis balsavimo biuletenis.