Atsižvelgiant į atskiriems investiciniams fondams taikomus teisinius apribojimus, dalies investicinių fondų duomenys žemiau esančioje lentelėje nepateikiami. Jei pageidaujate gauti išsamesnę informaciją apie mūsų valdomus investicinius fondus, kviečiame kreiptis telefonu +370 5 203 2699 arba elektroniniu paštu info@orionam.lt.

Nekilnojamas turtas

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Nter USA Logistics Fund
Nter USA Logistics Fund – A
Nter USA Logistics Fund – B
Nter USA Logistics Fund – C
Nter USA Logistics Fund – C
Nter USA Logistics Fund – D
Nter USA Logistics Fund – D
Social Infrastructure Fund – A
Social Infrastructure Fund – B
Social Infrastructure Fund – B
Social Infrastructure Fund – C
Social Infrastructure Fund – C
Social Infrastructure Fund – C
Social Infrastructure Fund – C
Nter Opportunity Fund I – SB
Nter Opportunity Fund I – FX
Nter Opportunity Fund I – SA
Nter Infrastructure Fund
Orion RE Income Fund I – A
Orion RE Income Fund I – B
Nter Agroland Debt Fund – A
Nter Agroland Debt Fund – B
Nter Agroland Debt Fund – C
Nter Agroland Debt Fund – D
Nter Agroland Debt Fund – E
Nter Agroland Debt Fund – A
Orion London Property Fund – A
Orion London Property Fund – B
Diversified RE Fund
Orion Healthcare & Wellness Fund – A
Orion Healthcare & Wellness Fund – B

Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.