Akcijos

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Zpr Global Equity Fund – A 1475.33 USD 33.55% 9.37% 14.16% 24.81% 52.86% 51.06% 1212.10% 2001 2021-08-02
Zpr Global Equity Fund – A 1475.33 EUR 33.55% 9.37% 14.16% 24.81% 52.86% 51.06% 1212.10% 2001 2021-08-02
OMX Baltic Benchmark Fund 15.25 EUR 32.80% -7.28% 8.34% 15.87% 52.97% 46.62% 452.83% 2001 2021-10-14

Atsižvelgiant į atskiriems investiciniams fondams taikomus teisinius apribojimus, dalies investicinių fondų duomenys žemiau esančioje lentelėje nepateikiami. Jei pageidaujate gauti išsamesnę informaciją apie mūsų valdomus investicinius fondus, kviečiame kreiptis telefonu +370 5 203 2699 arba elektroniniu paštu info@orionam.lt.

Alternatyvios investicijos

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Algorithmic Trading Portfolio subfondas M – A 132.21 USD -7.72% -3.57% -6.07% -7.40% -8.30% 1.59% 32.21% 2013 2021-09-30
Algorithmic Trading Portfolio subfondas M – B 132.21 EUR -7.72% -3.57% -6.07% -7.40% -8.30% 1.59% 2013 2021-09-30
Orion Private Equity Fund I – A
Orion Private Equity Fund I – B
Orion Private Debt Fund I – A
Orion Private Debt Fund I – B

Mišrus turtas

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Multi Asset Selection Fund – A 216.05 EUR 16.27% 0.59% 1.29% 11.40% 29.88% 21.92% 116.05% 2015 2021-09-30
Multi Asset Selection Fund – B 190.77 EUR 13.69% 0.39% 0.68% 9.49% 26.35% 14.04% 2015 2021-09-30
Orion Absolute Return Fund 154.58 EUR 5.27% 1.33% 1.67% 3.31% 8.34% 28.07% 54.79% 2012 2021-09-30

Atsižvelgiant į atskiriems investiciniams fondams taikomus teisinius apribojimus, dalies investicinių fondų duomenys žemiau esančioje lentelėje nepateikiami. Jei pageidaujate gauti išsamesnę informaciją apie mūsų valdomus investicinius fondus, kviečiame kreiptis telefonu +370 5 203 2699 arba elektroniniu paštu info@orionam.lt.

Nekilnojamas turtas

Pavadinimas Fondo vieneto vertė Šiais metais 1 mėnuo 3 mėnesiai 6 mėnesiai 1 metai 3 metai Nuo įsteigimo Įsteigimo data Informacija atnaujinta Parsisiųsti ataskaitą
Diversified RE Fund
Orion London Property Fund – A
Orion London Property Fund – B
Orion Healthcare & Wellness Fund – A
Orion Healthcare & Wellness Fund – B
Orion High Yield Property Fund
Orion Agroland Value Fund I – A
Orion Agroland Value Fund I – A
Orion RE Income Fund I – A
Orion RE Income Fund I – B
Orion Infrastructure Fund

Pateikiama informacija yra skirta investuotojams besidomintiems investavimo galimybėmis. Tinklalapyje pateikiama informacinio pobūdžio informacija, kurios tikslas – supažindinti investuotojus su investavimo galimybėmis ir pateikti pagrindinę komercinę informaciją apie konkretų fondą. Remiantis ja negalima daryti investicinių sprendimų. Pateikiama informacija nėra pasiūlymas pirkti ar parduoti investicinius vienetus ir / arba akcijas. Investuotojas prieš priimdamas investicinį sprendimą turi detaliai susipažinti su konkretaus fondo prospekte ir taisyklėse pateikta informacija. Tik remiantis ja ir savo individualia analize gavėjas gali priimti investicinius sprendimus. Fondo valdymo įmonė negarantuoja, kad visa informacija yra teisinga, nes dalyje vietų remtasi trečiųjų šalių pateikta informacija. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Pateikiama informacija negali būti kopijuojama, platinama be informacijos teikėjo sutikimo. Investicijos į Valdymo įmonės valdomą konkretų fondą yra susijusios su įvairiomis rizikomis (įskaitant, bet neapsiribojant, riziką patirti nuostolių), kurias įvertinti privalo kiekvienas investuotojas, remdamasis savo patirtimi, fondo prospektu, kitais veiksniais.