OMX Baltic Benchmark Fund

Akcijos

Fondo pagrindiniai duomenys

 • Valdymo mokestis:
  1%
 • Sėkmės mokestis:
  Nėra
 • Platinimo mokestis:
  2%
 • Išpirkimo mokestis:
  1%
Tipas:
Atviras KIS
Strategija:
Investicijos į Baltijo šalių akcijų OMX Baltic Benchmark GI indeksą sudarančias akcijas
Minimali investija:
Nenustatyta
Fondo trukmė:
Neapribota
Vienetų įsigijimai:
Kiekvieną darbo dieną
Vienetų išsipirkimai:
Kiekvieną darbo dieną
Fondas įkurtas:
2001 04 09
Fondo valiuta:
EUR

Periodas nuo iki

 • Nuo įkūrimo dienos
 • Šie metai
 • 1 m.
 • 2 m.
 • 1 mėn.
 • 3 mėn.

Fondo grąža

Vieneto vertė Nuo metų pradžios 1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 1 metų 3 metų 5 metų Nuo įkūrimo dienos
Indeksas1441.66 EUR-0.05%-0.89%0.42%-1.19%-4.82%22.03%53.78%1182.16%
Fondas13.1775 EUR-1.14%-1.37%-1.26%-3.92%-9.40%8.20%27.01%377.76%
Dalintis fondo statistika:

OMXBB“OMX Baltic Benchmark Fund” yra pirmasis Lietuvoje atvirasis investicinis fondas (anksčiau vadinęsis „NSEL 30 indekso fondas“). 2010 m. pabaigoje fondas pakeitė investavimo strategiją – pradėjo sekti Baltijos šalių akcijų indeksą OMX Baltic Benchmark – ir pakeitė fondo pavadinimą į OMX Baltic Benchmark Fund.

Portfelį sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos akcijos, einančios į Baltijos šalių akcijų indeksą.

Fondas tikslas – kuo tiksliau atkartoti OMX Baltic Benchmark GI indeksą.

Naujienos

Valdytojas

Investicinių vienetų (akcijų) pirkimas

Pirmą kartą įsigyti Fondo akcijų (investuoti į Fondą), galite:

(i) per AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, susisiekus su Jūsų interesus atstovaujančiu finansų rinkos tarpininku;
(ii) kreipiantis į Valdymo įmonę ar Valdymo įmonės įgaliotą asmenį (toliau – Platintojas). Valdymo įmonei (arba Platintojui) atlikus „pažink savo klientą“ procedūras, užpildyta investavimo sutarties forma teikiama Valdymo įmonei (arba Platintojui) jos darbo valandomis, buveinės adresu arba elektroniniu paštu.

Investuojant papildomai, užpildykite Valdymo įmonės tinklapyje patalpintą investavimo paraiškos formą.

Investavimo sutartyje (paraiškoje) nurodykite pinigų sumą, už kurią ketinate įsigyti Fondo akcijų, nenurodant ketinamų įsigyti akcijų skaičiaus.

Įvykdykite atsiskaitymą už įsigyjamas Fondo akcijas į investavimo sutartyje (paraiškoje) nurodytą Fondo sąskaitą. Jeigu investavimo sutartį (paraišką) pateikėte ir joje nurodytą pinigų sumą į Fondo sąskaitą pervedėte iki 16:00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijas įsigysite mokėdami už jas Fondo akcijų X dienos pardavimo kainą. Jei piniginės perlaidos yra užskaitomos Fondo sąskaitoje po 16:00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondo akcijas įsigysite mokėdami už jas Fondo akcijų X+1 dienos pardavimo kainą.

Už Fondo akcijas, įskaitant platinimo mokestį, galite apmokėti tik piniginiais įnašais, rekomenduotina Fondo valiuta (EUR), priešingu atveju, visos konvertavimo ar kitos susijusios išlaidos tektų Jums. Fondo akcijų pardavimo kaina yra lygi Fondo akcijų vertei, pridėjus platinimo išlaidas. Fondo GAV, akcijų vertė ir pardavimo kaina yra skaičiuojamos kiekvieną darbo dieną ir skelbiamos ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose akcijų platinimo vietose bei Valdymo įmonės tinklapyje.

Investicinių vienetų (akcijų) išpirkimas

Siekdami parduoti savo turimas akcijas, inicijuokite jų išpirkimo procedūrą. Fondo akcijų išpirkimas vykdomas Valdymo įmonės arba Valdymo įmonės įgalioto asmens (Platintojo) darbo valandomis, buveinės adresu arba elektroniniu paštu, pateikiant nustatytos formos paraišką išpirkti Fondo akcijas, laikantis joje numatytos tvarkos. Išpirkimo paraiškoje nurodykite ketinamų išpirkti Fondo akcijų skaičių. Jeigu paraišką išpirkti Fondo akcijas pateiksite iki 16:00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas akcijas išpirks mokėdamas už jas Fondo akcijų X dienos išpirkimo kainą. Jeigu paraišką išpirkti Fondo akcijas pateiksite po 16:00 val. Lietuvos laiku (dieną X), Fondas akcijas išpirks mokėdamas už jas Fondo akcijų X+1 dienos išpirkimo kainą. Jeigu Fondo akcijų išpirkimas nėra sustabdomas/ nutraukiamas Valdymo įmonės, priežiūros institucijos ar kitų atitinkamus įgaliojimus turinčių subjektų sprendimu įstatymų numatyta tvarka, už išpirktas akcijas atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pareikalavimo išpirkti akcijas gavimo. Fondo akcijų išpirkimo kaina yra skelbiama ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos 12 val. visose Fondo akcijų platinimo vietose bei Valdymo įmonės tinklapyje.