Informacija investuotojams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo
Rusijai ir Baltarusijai

Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl Rusijos ir Baltarusijos neteisėtų veiksmų, kuriais sukeltas karas Ukrainoje, bei į ES ir jos sąjungininkų griežtinamas ir įtvirtinamas naujas sankcijas bei ribojamąsias priemones, informuojame Jus apie uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ veiksmus, kuriais valdome su dabartine situacija susijusias rizikas.

Pranešame, jog vykdydami veiklą mes pilnai įgyvendiname naujai nustatytus ribojimus, įskaitant bet neapsiribojant tuo, kad:

  • Vadovaudamiesi 2022-02-25 Tarybos reglamento (ES) 2022/328 (kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 833/2014) 5f straipsnio 1 dalimi, atsisakome parduoti kolektyvinio investavimo subjektų vienetus, suteikiančius poziciją tokių vertybinių popierių atžvilgiu, bet kuriam Rusijos piliečiui ar Rusijoje gyvenančiam fiziniam asmeniui arba bet kuriam Rusijoje įsisteigusiam juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai.
  • Atsižvelgdami į nustatytų sankcijų Rusijai mastą, 2022-03-02 Tarybos reglamentu (ES) 2022/355 (kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (ES) 765/2006) nustatytus apribojimus santykiams su Baltarusija, bei siekdami sumažinti rizikas mūsų veiklai, galinčias atsirasti dėl būsimų bet kokių ribojimų asmenims, teisiniais ryšiais susijusiems su šioms valstybėms, iki atskiro mūsų pranešimo atsisakome sudaryti sandorius su Rusijos ir Baltarusijos piliečiais, Rusijoje ir Baltarusijoje gyvenančiais fiziniais asmenimis, Rusijoje ir Baltarusijoje įsisteigusiais juridiniais asmenimis, subjektais ar organizacijomis.
  • Peržiūrime esamas investicijas, vertiname rizikas bei atidžiai renkamės naujas investavimo kryptis. Tokiu būdu siekiame išvengti bet kokio tiesioginio ar netiesioginio Rusijos ir Baltarusijos valstybių, jų piliečių, šiose šalyse gyvenančių fizinių asmenų, įsisteigusių juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų finansavimo.
  • Įgyvendindami Europos Sąjungos Tarybos sprendimu 2014/145/BUSP (įskaitant jo pakeitimus) nustatytas individualias sankcijas sprendime nurodytiems (sankcionuotiems) asmenims, kuriomis stabdomas sankcionuotų asmenų disponavimas sąskaitomis, lėšomis, finansiniu turtu ir (ar) ekonominiais ištekliais, kurie priklauso sankcionuotiems asmenims arba jų yra kontroliuojami, nuolat vykdome investuotojų patikrą dėl prieš tai minėtų individualių sankcijų taikymo.

Savo veikloje stengiamės visapusiškai užtikrinti, kad mūsų teikiamos finansinės paslaugos ir produktai tiesiogiai ar netiesiogiai nebūtų susiję su Rusija ir Baltarusija.

Tikime, kad mūsų veiksmai prisidės prie patikimos, veiksmingos, saugios ir stabilios finansų rinkos kūrimo bei  užtikrins Jūsų, finansinių paslaugų vartotojų, interesų apsaugą.

Primename apie Jūsų teisę gauti aiškią ir savalaikę informaciją, susijusią su finansinių paslaugų teikimu, todėl dėl bet kokios papildomos informacijos maloniai kviečiame kreiptis el. paštu info@orionam.lt arba

tel.: +370 5 203 2699.

 

Dėkojame, kad investuojate kartu su mumis!