Gerbiami Investuotojai,

Norime patikinti Jus, kad susiklosčius ekstremaliai situacijai dėl COVID-19 viruso plitimo Lietuvoje ir pasaulyje, Orion Asset Management komanda ir toliau aktyviai rūpinasi fondų valdomu turtu.

Pasaulinė pandemija ir Lietuvos Respublikoje paskelbtas karantinas trumpuoju laikotarpiu turės neišvengiamą neigiamą įtaką Lietuvos ekonomikai. Sudėtinga prognozuoti galimas ilgalaikes pasekmes – vertės pokyčiai galimi ilgesnėje perspektyvoje, tačiau tai labai priklauso nuo ekonominio sektoriaus, kuriame veikia fondų turtas. Verta paminėti, kad ekonominio ciklo svyravimai atveria ir naujas galimybes, kurias būtina laiku pastebėti, bei būti pasiruošus jomis pasinaudoti. Reikėtų pabrėžti, kad fondai kuriami kaip ilgalaikio investavimo instrumentai, siekiantys amortizuoti trumpalaikius svyravimus ilguoju laikotarpiu.

Stebime ir vertiname susidariusią situaciją ir esame pasirengę iššūkiams bei naujoms galimybėms:

  • atliekame papildomus rizikų vertinimus ir testavimus nepalankiausiomis sąlygomis (angl. stress testing);
  • rengiame planus, kurių tikslas yra kuo labiau sumažinti susiklosčiusios ekonominės situacijos įtaką fondų veiklai;
  • esame pasiruošę ir veikiame geriausiais investuotojų interesais.

Siekdami apsaugoti visuomenę, karantino metu ribojame susitikimus, tačiau esame nuolat pasiekiami telefonu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Linkime visiems saugaus ir sveiko laikotarpio!