2020 m. balandžio 30 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

1.Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund”  metiniam pranešimui už 2019 metus.

1.1.Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” metiniam pranešimui už 2019 metus.

2.Dėl audituotų investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus patvirtinimo.

2.1.Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2019 metus.

2019 m. finansinės ataskaitos

2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas