2022 m. balandžio 28 d. 10 val. įvykusio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund”, juridinio asmens kodas 111713358, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika, ISIN kodas LT0000990012, eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

  1. Dėl pritarimo investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” metiniam pranešimui už 2021 metus.

   O Pritarti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund”  metiniam pranešimui už 2021 metus.

    2. Dėl audituoto investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2021 metus patvirtinimo.

    O Patvirtinti audituotą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.

    3. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

    O Bendrovės audito įmone metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui už 2022 metus atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „KPMG Baltics“.

    O Nustatyti, kad vadovaujantis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” įstatais, atlyginimas už audito paslaugas bus ne didesnis kaip 10 000 EUR, neįskaitant užmokesčio už papildomas konsultacijas.

    4. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” Atlygio politikos patvirtinimo.

    O Patvirtinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politiką.

    5. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimų politikos patvirtinimo.

    O Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimo politiką.

 

PRIDEDAMA:

OMX Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. (nuoroda į dokumentą);

OAM Atlyginimų politika (nuoroda į dokumentą);

OMX Atlygio politika (nuoroda į dokumentą);

OMX 2022-04-28 Visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo rezultatai (nuoroda į dokumentą).