Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2019 m. rudenį atlikto planinio inspektavimo metu tikrino, kaip UAB „Orion Asset Management“ veikla atitinka kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kaip valdomos rizikos. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė UAB „Orion Asset Management“ 40 000 eurų baudą už patikrinimo metu nustatytą teisės aktų pažeidimą, susijusį su sandorių dėl įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių sudarymu savo sąskaita. Patikrinimo metu nustatyta ir keletas kitų veiklos trūkumų, už kuriuos skirta švelniausia poveikio priemonė – viešas paskelbimas (Lietuvos bankas nenustatė, kad įmonė dėl šių trūkumų padarė žalos ar sukėlė grėsmę esminiams investuotojų interesams, be to, trūkumai buvo ištaisyti).

Valdymo įmonė „Orion Asset Management“ pabrėžia, kad atitikties ir rizikų valdymo funkcijoms „Orion Asset Management“ teikia prioritetinį dėmesį, deda visas pastangas siekiant užtikrinti atitikimą teisės aktams. Įmonė geranoriškai bendradarbiavo su Lietuvos banko patikrinimo komisija, vertina Lietuvos banko pastebėjimus, pateiktus planinio inspektavimo metu. Įmonė, sulaukusi priežiūros rekomendacijų, nedelsdama ėmėsi veiksmų sustiprinti vidines kontroles, siekiant trūkumų išvengti ateityje. Visi pastebėjimai, net ir tie, kurie buvo rekomendacinio pobūdžio, buvo įgyvendinti iki 2019 metų pabaigos, o visa susijusi informacija buvo pateikta Lietuvos bankui.  

„Orion Asset Management“ nuomone, baudą už prekybą savo sąskaita Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė nepagrįstai, kadangi valdymo įmonė neužsiėmė investicine veikla, reikalaujančia specialios licencijos. Valdymo įmonė, veikdama geriausiais investuotojų interesais ir vadovaudamasi  kolektyvinio investavimo subjektų steigimo dokumentais, padėjo investuotojams įgyvendinti jų teisę pasitraukti iš uždaro tipo fondo, ir tokiu būdu nesiekė užsiimti investicine veikla. Jeigu valdymo įmonė būtų turėjusi indikacijų, kad minima pagalba investuotojams ir veikimas geriausiais jų interesais gali turėti investicinės veiklos požymių, juos būtų sudariusi per finansų maklerio įmonę arba atsisakiusi sudaryti apskritai.

„Orion Asset Management“ nuomone, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos pozicija dėl prekybos savo sąskaita yra netikėta, rinkos dalyviams neturint jokių priežiūros institucijos išaiškinimų, kad tokie veiksmai galėtų būti laikomi atskirai licencijuojama investicine veikla, ir spręs dėl galimybės Lietuvos banko sprendimą skųsti.

Su bendrovės pranešimu apie esminį įvykį galima susipažinti čia.