Informuojame apie tai, jog buvo pakeisti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” dokumentai – įstatai, akcijų emisijos prospektas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas.

Svarbiausios investicinės bendrovės prospekto bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumento korekcijos yra susijusios su „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatuose atliktais pakeitimais, apie kuriuos buvo skelbta anksčiau.

Nauja investicinės bendrovės įstatų redakcija įsigaliojo 2020 m. gruodžio 29 d., atitinkamai pakeistas pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas – 2021 m. sausio 4 d., o akcijų emisijos prospektas nuo 2021 m. sausio 12 d.

Investicinės bendrovės įstatai

Prospektas

Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas