Valdymo įmonė įsigijo tris naujus investicinius fondus “Synergos Global Macro Fund, “Synergos Forex Fund” ir “Axia Value Fund”