Įsteigtas informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas “Axia Capital”.