Įsteigtas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis nekilnojamo turto fondas „Orion High Yield Property Fund“.