Įsteigtas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas “Orion London Property Fund”.