Orion AM įsteigia du naujus uždarojo tipo informuotiems investuotojams skirtus investicinius fondus „Orion USA Property Value Fund“ ir „Orion Kaunas Opportunity Fund I“.