Pranešame, kad Valdymo įmonės siūlymu buvo papildyta 2022 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamo eilinio visuotinio investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau.

Bendras investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 158 947 akcijas. ISIN kodas – LT0000990012.

Dėl COVID-19 plitimo grėsmės, akcininkų prašome susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Patikslintas pranešimas apie šaukiamą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus (nuoroda į dokumentą).

Bendrasis balsavimo biuletenis (nuoroda į dokumentą).

Audituotas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus (nuoroda į dokumentą).

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“  stebėtojų tarybos susirinkimo protokolas (nuoroda į dokumentą).

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” Atlygio politika (nuoroda į dokumentą).

Uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ Darbuotojų atlyginimų politika (nuoroda į dokumentą).