Informuojame, jog 2021 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau.

Bendras investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 159 832 akcijas. ISIN kodas – LT0000990012.

Dėl paskelbto karantino ir COVID-19 plitimo grėsmės, akcininkų prašome susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Pranešimas apie šaukiamą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus

Bendrasis balsavimo biuletenis

Audituotas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metus

Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ Atlygio politika

Naujos redakcijos investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ valdymo sutartis