Informuojame, jog 2022 m. balandžio 28 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau.

Bendras investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 158 947 akcijas. ISIN kodas – LT0000990012.

Dėl COVID-19 plitimo grėsmės, akcininkų prašome susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Pranešimas apie šaukiamą investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus (nuoroda į dokumentą).

Bendrasis balsavimo biuletenis (nuoroda į dokumentą).

Audituotas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus (nuoroda į dokumentą).