Informuojame, jog 2020 m. balandžio 30 d. 10 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau.
Dėl šalyje paskelbto karantino režimo akcininkų prašome susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Pranešimas apie šaukimą IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund” eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus.

VAS balsavimo biuletenis LT

“OMX Baltic Benchmark Fund” 2019 m. ataskaita