Informuojame, kad, gavus Lietuvos banko pritarimą, buvo pakeistos atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto sudėtinio investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklės bei, atitinkamai, atlikti prospekto pakeitimai. Pakeisti dokumentai įsigaliojo 2020 m. sausio 28 d.

Pažymime, jog vėliausių Fondo dokumentuose atliktų pakeitimų pobūdis išimtinai redakcinis, skirtas patikslinti dokumentuose atsispindinčias nuostatas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog šių dokumentų įsigaliojimo diena taip pat laikoma ir anksčiau atliktų dokumentų pakeitimų, kuriais panaikintas subfondas „ATP H“, įsigaliojimo diena.

Kilus klausimams dėl dokumentų pakeitimo, kviečiame kreiptis į fondo valdymo įmonę „Orion Asset Management“ telefonu +370 5 203 2699 arba elektroniniu paštu oam@orion.lt.