Informuojame, kad Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė), valdanti atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtą sudėtinį investicinį fondą „ALGORITHMIC TRADING PORTFOLIO“ ir jo sudėtyje esantį Subfondą „ATP M“ (toliau abu kartu – Fondas), 2022 m. sausio 12 d. priėmė sprendimą panaikinti Fondą ir patvirtino tokią naikinamo Fondo turto realizavimo, atsiskaitymo su kreditoriais ir investuotojais tvarką ir terminus:

  • Iki 2022.01.27 – realizuojamas visas Fondo turtas ir gaunamos lėšos pagal šio turto pardavimo sandorius.
  • Iki 2022.01.31 – padengiami Fondo įsipareigojimai ir atsiskaitoma su kreditoriais.
  • 01.31 – Fondo dalijimo diena: apskaičiuojama Fondo grynųjų aktyvų vertė bei investicinio vieneto vertė ir iš investuotojų išperkami visi Fondo investiciniai vienetai.

Taip pat pažymime, kad pagal Fondo taisyklių 165 punkto nuostatas, priėmus sprendimą dėl Fondo panaikinimo,  investicinių vienetų išpirkimas ir platinimas nutraukiami, todėl vienetų įsigijimo ar išpirkimo paraiškos, jei tokios būtų pateikiamos, negalėtų būti priimamos.

 

Kilus klausimams dėl Fondo panaikinimo, kviečiame kreiptis į Valdymo įmonę elektroniniu paštu info@orionam.lt