Informuojame, jog 2020 m. lapkričio 20 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau.

Bendras investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 178 728 akcijas. ISIN kodas – LT0000990012.

Dėl paskelbto karantino ir COVID-19 plitimo grėsmės prašome susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Pranešimas apie šaukiamą IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus.

VAS balsavimo biuletenis LT

IKKB „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ lyginamoji įstatų versija