Informuojame, jog 2020 m. gegužės 29 d. 10 val. šaukiamas neeilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos bei susirinkimui pateiktus dokumentus rasite žemiau.

Bendras IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų skaičius ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 179 577 akcijas. Investicinės bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000990012.

Dėl šalyje paskelbto karantino režimo akcininkų prašome susirinkime balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius.

Pranešimas apie šaukiamą IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, jo darbotvarkę ir sprendimų projektus.

VAS balsavimo biuletenis LT

Kandidatai į stebėtojų tarybos narius