Informuojame, jog 2019 m. rugsėjo 17 d. paskelbtas atnaujintas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų emisijos prospektas. Taip pat pranešame, jog buvo atnaujinti „OMX Baltic Benchmark Fund“ įstatai bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas. Atnaujintuose dokumentuose atlikti neesminiai pakeitimai ir redakcinio pobūdžio patikslinimai, daugiausiai susiję su įsigaliojusių taikomų teisės aktų nuostatų įgyvendinimu. Kilus klausimams prašome kreiptis telefonu +370 5 203 2699 arba elektroninio pašto adresu oam@orion.lt.