Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management“ informuoja apie tai, jog buvo atnaujinti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” dokumentai – akcijų emisijos prospektas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas.

Šių dokumentų atnaujinimu buvo siekiama juos aktualizuoti pagal 2019 metų investicinės bendrovės rodiklius bei rezultatus. Kitos atliktos korekcijos – tikslinamojo pobūdžio, turint tikslą geriau atspindėti faktines aplinkybes bei taikytinų teisės aktų nuostatas.

Atnaujintas pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas įsigaliojo 2020 m. vasario 14 d., o akcijų emisijos prospektas atitinkamai – 2020 m. vasario 17 d.

Kilus klausimams, kviečiame kreiptis telefonu +370 5 203 2699 arba elektroniniu paštu adresu: oam@orion.lt.