Informuojame, kad 2021 m. kovo 26 d. paskelbtas atnaujintas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų emisijos prospektas.

Svarbiausi investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” akcijų emisijos prospekto pakeitimai yra susiję su kontaktinės informacijos (elektroninio pašto adreso ir interneto svetainės adreso) pokyčiais nuo 2021 m. birželio 1 d. bei papildyta informacija apie tvarumą.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt