Informuojame, jog 2019 m. balandžio 19 d. įvyko eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas, kurio rezultatus peteikiame žemiau.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas