Informuojame, jog 2019 m. rugpjūčio 9 d. įvyko neeilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcininkų susirinkimas, kurio rezultatus peteikiame žemiau.

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas