Informuojame, jog 2020 m. liepos 10 d. paskelbtas atnaujintas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ akcijų emisijos prospektas. Atsižvelgiant į tai, kad 2020 m. liepos 1 d. pareigas pradėjo eiti naujai išrinkti investicinės bendrovės stebėtojų tarybos nariai, prospektas atnaujintas siekiant pateikti su tuo susijusią aktualią informaciją.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt