Informuojame, jog 2020 m. birželio 19 d. paskelbtas atnaujintas investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“ (toliau – Bendrovė) akcijų emisijos prospektas. Dokumentas pakeistas siekiant investuotojams pateikti aktualią informaciją apie pasikeitusius Bendrovės bei jos valdymo įmonės uždarosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ organų narius.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt