Informuojame, jog 2019 m. gruodžio 10 d. paskelbtas paskeistas suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ (toliau – Fondas) prospektas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas.  Dokumentų nuostatos patikslintos siekiant geriau atspindėti faktinę su Fondu bei jo valdymo įmone uždarąja akcine bendrove „Orion Asset Management“ susijusią informaciją bei galiojančių teisės aktų reikalavimus. Valdymo įmonės nuomone, Fondo investuotojų teisių ir pareigų apimtis dėl šių pakeitimų lieka nepakitusi.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt