Informuojame apie tai, jog buvo atnaujinti „ZPR Global Equity Fund“ dokumentai – prospektas bei pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas.

Svarbiausi prospekto pakeitimai yra susiję su kontaktinės informacijos (elektroninio pašto adreso ir interneto svetainės adreso) pokyčiais nuo 2021 m. birželio 1 d. bei papildyta informacija apie tvarumą. Kitų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento atnaujinimų esmė – techninio lygmens pakeitimai.

Atnaujintas pagrindinės informacijos investuotojams dokumentas įsigaliojo 2021 m. balandžio 9 d., prospektas – 2021 m. balandžio 12 d.

Daugiau informacijos: oam@orion.lt