Informuojame, kad pakeistos atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Algorithmic Trading Portfolio“ taisyklės bei atnaujintas prospektas. Fondo dokumentuose įtrauktas papildomas skyrius susijęs su investicinių vienetų keitimo galimybe, taip pat atnaujinta kt. techninio pobūdžio informacija. Iškilus klausimų prašome kreiptis telefonu +370 5 231 3833 arba elektroninio pašto adresu oam@orion.lt.