Informuojame, kad peržiūrėjome ir atnaujinome UAB „Orion Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) Privatumo taisykles. Pagrindiniai atlikti pakeitimai:

  • Papildėme, kad Valdymo įmonė gali tvarkyti biometrinius duomenis (veido atvaizdą), gautus nustatant duomenų subjekto asmens tapatybę nuotoliniu būdu. Šie duomenys tvarkomi tik gavus duomenų subjekto sutikimą;
  • Paaiškinome, kad Privatumo taisyklės yra taikomos ir tais atvejais, kai duomenų valdytoju gali būti laikomas taip pat ir Valdymo įmonės valdomas kolektyvinio investavimo subjektas, pavyzdžiui, investicinė kintamojo kapitalo bendrovė „OMX Baltic Benchmark Fund“;
  • Patikslinome, kokius asmens duomenis tvarko Valdymo įmonė;
  • Paaiškinome ir detalizavome, kad privalomų pranešimų pagal teisės aktus ir (ar) kolektyvinio investavimo subjektų dokumentus siuntimas nėra laikomas tiesiogine rinkodara.

Jei norėtumėte sužinoti daugiau, visą atnaujintą Privatumo taisyklių tekstą galite rasti čia.