Informuojame, jog 2019 m. balandžio 19 d. 15 val. šaukiamas eilinis visuotinis investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund” akcininkų susirinkimas. Daugiau informacijos, susirinkimo darbotvarkę, sprendimų projektus ir kitus dokumentus pateikiame žemiau.

Pranešimas dėl šaukiamo IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund” eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir sprendimų projektų.

VAS balsavimo biuletenis LT

IKKB “OMX Baltic Benchmark Fund” 2018 m. ataskaita