Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas š. m. sausio 4 d. paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo buvo panaikinta Lietuvos banko Priežiūros tarnybos įmonei skirta 40 000 EUR bauda.

Primename, kad Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2019 m. rudenį atlikto planinio inspektavimo metu tikrino, kaip UAB „Orion Asset Management“ veikla atitinka kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, kaip valdomos rizikos. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė UAB „Orion Asset Management“ 40 000 eurų baudą už patikrinimo metu nustatytą teisės aktų pažeidimą, susijusį su sandorių dėl įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų vertybinių popierių sudarymu savo sąskaita. Įmonės nuomone, baudą už prekybą savo sąskaita Lietuvos bankas skyrė nepagrįstai, kadangi valdymo įmonė neužsiėmė investicine veikla, reikalaujančia specialios licencijos. Valdymo įmonė, veikdama geriausiais investuotojų interesais, padėjo investuotojams įgyvendinti jų teisę pasitraukti iš uždaro tipo fondo. Dėl to Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą paskirti baudą skundėme teismui.

2021 m. liepos 29 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas patenkino „Orion Asset Management“ skundą ir panaikino Lietuvos banko Priežiūros tarnybos sprendimą dėl baudos skyrimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčytą Lietuvos banko sprendimo dalį panaikino, konstatavęs, kad Lietuvos bankas taikė netinkamą teisinį reguliavimą, nenurodė konkretaus teisės akto, kurį pažeidė įmonė, sprendimo motyvai yra formalaus pobūdžio. Su tokiu teismo sprendimu nesutikęs Lietuvos bankas pateikė apeliacinį skundą, kurį išnagrinėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą, o Lietuvos banko apeliacinį skundą atmetė. Teismo nutartis neskundžiama ir įsiteisėjo nuo jos priėmimo dienos.

Džiaugiamės, jog galutiniu teismo sprendimu panaikinta visa Lietuvos banko valdymo įmonei skirta 40 000 Eur bauda. Įmonė savo veiklai kelia aukštus reikalavimus, vadovaujasi teisės aktais ir siekia teikti kokybiškas turto valdymo paslaugas, atsižvelgdama į klientų interesus.

Dėkojame TGS Baltic atstovams už teisinę pagalbą.

Plačiau: https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-pranesimai-spaudai/lvat-issprende-byla-del-lietuvos-banko-taikytos-baudos-orion-asset-management/10728